Don't miss

Saint John Paul II Day!

By on November 22, 2015

Polonia of the United States for the first time celebrated St. John Paul II Day in Washington, DC on Saturday, October 17th. Many people with their pastors from various states attended this special day in the recently established National Shrine dedicated to St. John Paul II. In fact, the Polish parishes of the Diocese of Worcester had a bus of people who wanted to make a pilgrimage and pray to God through the intercession of St. John Paul II.

This special day was preceded by a ceremony which took place in the Polish Embassy in Washington, DC, where the Supreme Knight, Carl A. Anderson received the high distinction of the Republic of Poland granted by the new President of Poland, Andrzej Duda. The ceremony was attended by leaders of many Polish national regional organizations of Polonia of the United States. It began with the national anthems of Poland and the United States performed by the renowned opera singer, Malgorzata Kellis from New York City. Msgr. Anthony Czarnecki, introducing Mr. Anderson, said: “John Paul II used to say that courage supported by prayer and wisdom can shake unmovable things”. Mr. Anderson followed the Pope’s words and added another one, “a vision”, which guided his planning and determination to establish such an enormous and world renown museum in honor of St. John Paul II. Mr. Pisarski, Charge D’Affaires, quoting the Polish Ambassador’s message, said: “On behalf of the people of Poland and Polonia of the United States, I want to express my gratitude to you and the Knights of Columbus for establishing the state-of-art, Museum and National Shrine dedicated to Saint John Paul II. […] After walking through this magnificent Shrine and experiencing the profound message that this Museum emanates, I was greatly impressed by the magnificence and grandiose of this landmark of Washington, DC. Therefore, I am pleased to present you the highest prestigious distinction – the Officer’s Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland, for your outstanding contribution to promote the legacy of St. John Paul II. Under your dedicated leadership the Knights of Columbus established in Washington, DC, a living monument dedicated to the life of the Pope, who although came from an unknown town in Southern Poland, was able to change the world. […] It is my wish and hope that the spirit of friendship and cooperation with the Knights of Columbus and Polonia of this country, will continue to inspire the people to visit this unique, holy site of faith and culture where values could be rediscovered and life transformed”.

DSC_0670forwebMr. Anderson’s acceptance speech was very personal and meaningful, indicated vast knowledge of Polish history. He said: “I am most grateful to Poland – that throughout a long and difficult history, Poland has remained true to herself. I mean by this the Poland of Sobieski and Kościuszko; the Poland of Chopin and Sienkiewicz, of Mickiewicz and Górecki; of Anders and Sikorski. And, of course, the Poland of St. John Paul II and so many other Polish saints. Because Poland has remained Poland, the lives of all of us has been enriched”. After the official part of the ceremony it was time for a reception and camaraderie.

In photo: Father Gregory Chodkowski, Monsignor Anthony Czarnecki, Carl Anderson and Joseph Baniukiewicz.

Saturday was a day dedicated to St. John Paul II. All the participants took part in the exhibit “A Gift Of Love: The Life Of Saint John Paul II”. The superb museum part was the very first encounter dedicated to the great Pope. The exposition depicted his life in a very realistic way on the background of history; the German invasion, the Soviet occupation, the Communist regime portrayed life, activities and the pastoral mission of Karol Wojtyła as a student, priest and bishop. The participant was caught up in the animated impression of the time which Karol Wojtyła lived, amplified by modern technology, panoramic pictures, moving images and the voice of St. John Paul II in various circumstances of his life. It makes a lasting impression on everyone regardless of his faith, cultural origin or religious denomination.

The Knights of Columbus which purchased the former John Paul II Cultural Center, rebuilt the inside of the first floor and established a church with 570 seats, embellished by mosaics representing images of the Pope’s life based on the Gospel. The altar was consecrated in September 2015 by archbishop of Washington Donald Cardinal Wuerl and Stanisław Cardinal Dziwisz, former secretary of John Paul II. The entrance to the church is very traditional, original and innovative, with the mosaic inscription “Redemptor hominis” (“Redeemer of man”). Likewise the chapel of St. John Paul II with its magnificent art work which contains his relics is a place for devotion. The chapel was overcrowded with pilgrims on this day who participated in devotion by praying the Chaplet to Divine Mercy. Also, during the day visitors took part in interesting lectures and presentations, i.e. “St. John Paul II, Apostle of God’s Mercy” (Bishop Janusz Stepnowski), “John Paul II, Statesman and Pastor of the World” (Honorable Ryszard Schnepf), “The Cross and Freedom: Why Young People Love John Paul II” (Fr. Jonathan Kalisch), “St. John Paul II and His Message to Polonia” (Professor Thaddeus Radzilowski).

DSC_0786forwebThe highlight of the day was the concelebrated mass with Bishop Edward Grosz from Buffalo, NY as the main celebrant and homilist, with Bishop Janusz Stepnowski from Łomża, Poland and participating clergy. The music for the mass was arranged for vocal ensemble and trumpets by organist, Mira Cieślak who came to Washington with the group from St. Joseph Basilica in Webster. Very impressive was the prelude of the Gaude Mater Polonia in harmonization made by Teofil Klonowski. The 8th Gregorian Mass De Angelis was chosen for the Ordinarium Missae. Responsorial Psalm was sung by Patrycja Jarosz. Touching pieces, Panis Agnelicus by César Franck in arrangement for soprano solo and choir and Ave Maria by Franz Schubert were performed by Malgorzata Kellis.

This was the first celebration at the National Shrine of St. John Paul II, sponsored by the St. John Paul II Foundation of New England. The purpose of the organization is to perpetuate the legacy of St. Joahn Paul II and is accepting new members. For more information, please contact the executive director, Barbara Pysk: (508) 459-0008.

Joseph Baniukiewicz

Obchody Dnia Jana Pawła II w Waszyngotnie

W minionym miesiącu Polonia amerykańska po raz pierwszy obchodziła Dzień Jana Pawła II. 17 października pielgrzymi z różnych stanów przybyli wraz z duszpasterzami do nowo powstałego Narodowego Saktuarium Jana Pawła II w Waszyngtonie.

Ten uroczysty dzień poprzedzony był wręczniem Carlowi Andersonowi – Supreme Knight of Columbus Krzyża Ofiecrskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za „wybitne zasługi w zakresie działalności charytatywnej” oraz „propagowanie dziedzictwa Jana Pawła II”, co wyraziło się przede wszystkim w rozbudowie sanktuarium. Order wręczono w budynku Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie 16 października. Szczególne za upamiętnienie osoby Jana Pawła II poprzez Nagroda była pierwszym odznaczeniem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę. W ceremonii wzięli udział przedstawiciele wielu krajowych i regionalnych organizacji polonijnych. Gala rozpoczęła się wykonaniem hymnów państwowych Polski i Stanów Zjednoczonych przez światowej sławy sopranistkę – Malgorzatę Kellis, przybyłą z Nowego Jorku. Ks. prał. Antoni Czarnecki w laudacji na cześć C. Andersona powiedzial: „Jan Paweł II niejednokrotnie mawiał, że odwaga wspierana modlitwą i mądrością może poruszyć góry. Carl Anderson w swojej działalności dodał jeszcze jedno słowo: wizja. To właśnie wizja kierował nim i determinowała jego działania w tworzeniu tego wspaniałego i znanego w całym świecie muzeum ku pamięci św. Jana Pawła II” [tłum.-MC]. Maciej Pisarski, Chargé d’affaires, cytując słowa Ambasadora Polski skierowane do Carla Andersona, powiedział: “W imieniu mieszkańców Polski i Polonii w Stanach Zjednoczonych, pragnę wyrazić moją wdzięczność dla Pana i Rycerzy Kolumba z powodu rozbudowania Muzeum i Narodowego Sanktuarium pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. […] Jestem pod wielkim wrażeniem wspaniałości tego miejsca oraz zachwycony jego monumentalizmem. W związku z tym, mam przyjemność wręczyć Panu najwyższe prestiżowe wyróżnienie – Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitne zasługi na rzecz promowania dziedzictwa Jana Pawła II. Pod Pana ofiarnym przewodnictwem Rycerze Kolumba stworzyli w Waszyngtonie żywy pomnik poświęcony życiu Papieża, który choć pochodził z nieznanego miasteczka w południowej Polsce, był w stanie zmienić oblicze świata. […] Moim marzeniem jest, aby duch przyjaźni i współpracy Rycerzy Kolumba i Polonii w tym kraju nadal motywował ludzi do odwiedzania tego wyjątkowego, świętego miejsca wiary i kultury, gdzie można odnaleźć nieprzemijalne wartości” [tłum.-MC].  Przemówienie Carla Andersona było bardzo osobiste, przepełnione głęboką znajomością historii Polski. W odpowiedzi na przyznaną nagrodę, powiedział: „Jestem bardzo wdzięczny Polsce, że w ciągu długiej i trudnej historii pozostała wierna sobie. Jestem wdzięzny Polsce Sobieskiego i Kościuszki, Polsce Chopina i Sienkiewicza, Mickiewicza i Góreckiego, Andersa i Sikorskiego, i oczywiście, Polsce Świętego Jana Pawła II oraz wielu innych świętych. Jestem wdzięczny, ponieważ Polska pozostała sobą, wzbogacając życie każdego z nas” [tłum.-MC]. Uczestnicy uroczystości zostali przyjęci w ambasadzie bardzo gościnnie. Poczęstunek, który nastąpił po części oficjalnej był doskonałą okazją do wymiany myśli między przedstawicielami Polonii oraz Rycerzami Kolumba z głównej siedziby w New Heaven.

DSC_0638forwebW sobotę, 17 października od wczesnych godzin porannych Polonia przybywała do Narodowego Sankturaium Jana Pawła II przy Harewood Road. Pielgrzymi mogli zapoznać się z wystawą „Dar miłości – życie św. Jana Pawła II”. Cała ekspozycja muzealna Narodowego Sanktuarium związana jest z osobą Papieża-Polaka. W jej zbiorach znajdują się zdjęcia – zarówno archiwalne, jak i z prywatnych zbiorów rodzinnych oraz filmy dokumentalne. Historia tego wielkiego człowieka zaprezentowana jest realistycznie, z uwzględnieniem kontekstu historycznego. Inwazja hitlerowska, okupacja sowiecka oraz reżim komunistyczny ukazane są jako elementy, które ukształtowały osobowość Karola Wojtyły, zarówno jako studenta, jak i kapłana oraz biskupa. Realizmu prezentacjom dodaje użycie panoramicznych zdjęć, animacji, polifonicznego udźwiękowienie oraz wplecenie w fabułę filmów oryginalnych wypowiedzi Jana Pawła II z różnych etaów jego kapłańskiej posługi, co rzuca realne światło na jego postawę wiary oraz kulturową tożsamość.

Rycerze Kolumba, którzy przejęli uprzednie Centrum Kulturalne Jana Pawła II, przebudowali część parteru, umieszczając tam kościół z 570 miejscami siedzącymi. Ściany świątyni zdobią mozaiki, przedstawiające obrazy z życia Jana Pawła II. Ołtarz został konsekrowany we wrześniu 2015 przez abp. Waszyngotnu Donalda Wuerla oraz kard. Stanisława Dziwisza, niegdyś osobistego sekretarza Jana Pawła II. Wejście do świątyni zaprojektowane zostało tradycyjnie z licznymi elementami mozaikowymi, zdobi je tytuł pierwszej encykliki Jana Pawła II „Redemptor hominis” („Odkupiciel człowieka”). Również kaplica św. Jana Pawła II, w której znajdują się relikwie Świętego, przywiezione przez kard. Dziwisza, robi wielkie wrażenie. To właśnie tam o godz. 15. zgromadzili się pielgrzymi, aby odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego. W ciągu dnia większość przybyłych wzięła udział w prezentacjach oraz wykładach, związanych z osobą Świętego Naszych Czasów. Poruszone zostały następujące tematy: „Jan Paweł II, Apostoł Bożego Miłosierdzia” (bp Janusz Stepnowski), „Jan Paweł II, pasterz całego świata” (Chargé d’affaires Maciej Pisarski), „Krzyż i wolność: dlaczego młodzi ludzie kochają Jana Pawła II” (ks. Jonathan Kalisch), „Jan Paweł II i jego przesłanie dla Polonii” (prof. Thaddeus Radzilowski).   Ukoronowaniem tego uroczystego dnia była msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Edawrda Grosza z Buffalo, który również wygłosił homilię, oraz z udziałem ks. bp. Janusza Stepnowskiego i pozostałych kapłanów. Oprawą muzyczną, na którą poza organami składał się kameralny zespół wokalnych i dwie trąbki, kierowała polska organistka, Mira Cieślak, przybyła z grupą pielgrzymów z Bazyliki Św. Józefa w Webster. Splendoru Liturgii dodał hymn Gaude Mater Polonia w opracowaniu Teofila Klonowskiego oraz VIII msza gregoriańska De angelis.Psalmistką była Patrycja Jarosz. Swoją obecnością uroczystość uświetniła Malgorzata Kellis, która wykonała Panis agnelicus Césara Francka z towarzyszeniem kwartetu woklanego oraz Ave Maria Franza Schuberta.  Ta uroczystość była pierwszą sponsorowaną przez Fundację Jana Pawła II w Nowej Anglii (St. John Paul II Foundation of New England). Celem organizacji jest utrwalanie dziedzictwa Jana Pawła II. Fundacja poszukuje nowych członków. Informacji udziela dyrektor zarządu, Barbara Pysk: (508) 459-0008.

Joseph Baniukiewicz, tłum. M. Cieślak