Don't miss

Annual Pulaski Day
Parade Set For
Sun. Oct. 7th

By on August 2, 2018

New York, NY – New York City’s Fifth Avenue will close Sunday, October 07th, 2018, from 12:00 Noon to 6:00 PM as Polish-Americans join together in honor of Brigadier General Casimir Pulaski, hero of the American Revolutionary War who died at the battle of Savannah Georgia in October, 1779. The parade will step off from Fifth Avenue at 35th Street at 12:30 PM with the Honor Guard of the New York City Police and Fire Departments leading the way up 5th Avenue to 56th Street.

President Richard D. Zawisny is extremely happy to announce that Bishop Witold Mroziewski will be the main celebrant of the 9:00 AM Liturgy at St. Patrick’s Cathedral, Fifth Avenue, New York on October 07th, 2018. The Most Reverend Kurt Burnette, D.D. J.D. Ph.D., J.C.L Bishop of the Byzantine Catholic Eparchy of Passaic will be concelebrating the Mass at St. Patrick’s Cathedral.

The theme of the 81th Pulaski Day Parade in New York City is “Celebrating the 100th Anniversary of the Rebirth of the Polish Nation”. Poland was able to be reborn due to the efforts of various individuals and the Polish People who came forward following World War 1. Individuals such as pianist Ignacy Jan Paderewski, Marshal Jozef Pilsudski, Roman Dmowski and United States of America President Woodrow Wilson along with thousands of many others worked tirelessly for the rebirth of the Polish Nation after having the partitioning powers of Tsarist Russia, The Austro Hungarian Empire and Prussia who occupied Polish territories for 123 years were defeated.

Honorable Thomas J. Duch, Esquire City Manager of the City Garfield, NJ is the 2018 Grand Marshal of the Quad-state Pulaski Parade and he will lead the contingents of New Jersey, New York State, Connecticut and surrounding areas up Fifth Avenue. He invites all to attend the Parade and all of the events in honor of the Polish born Hero American Revolutionary General.

President Richard D. Zawisny announced Bishop Witold Mroziewski will also be an Honorary Marshal in the Pulaski Parade.

A breakfast will follow the 9:00 AM Mass Liturgy on Oct 07th, 2018 at the 3 West Club on 51st Street.

Contact David M. Kopala (908) 265-8165 for tickets and information.

“The Pulaski Day Parade has been celebrated on Fifth Avenue since 1937 and is the second longest active parade in New York City history and marches rain or sun”, said General Pulaski Memorial Parade Committee President Richard D. Zawisny.

81. Rocznica Parady Pułaskiego w Niedzielę, 7 Października 2018 r. W Nowym Jorku

Nowy Jork, NY – Piąta Aleja Nowego Jorku zostanie zamknięta w niedzielę, 07 października 2018, od 12:00 do 18:00 gdy Polonia przyłączy się na cześć generała brygady Kazimierza Pułaskiego, bohatera wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, który zmarł w bitwie pod Savannah, Georgia w październiku 1779 roku. Parada zejdzie z Piątej Alei na 35. Ulicę o 12:30 ze Strażą Honorową Nowego Jorku i z oddziałami policji i straży pożarnej prowadzące w górę 5th alei na 56th Street (Ulice).

Prezydent Richard D. Zawisny jest niezmiernie szczęśliwy mogąc ogłosić, że biskup Witold Mroziewski będzie główny celebrans liturgii o 9:00 w katedrze św. Patryka na Piątej Alei, w Nowym Jorku, 7 października 2018. Biskup Witold Mroziewski będzie także Honorowym Marszałkiem w Paradzie Pułaskiego. Najwierniejszy Kurt Burnette, D.D. J.D.Ph.D., J.C.L Biskup z eparchii bizantyjskiej katolickiej Passaic będzie koncelebrował Mszy św. W katedrze św. Patryka.

Hasłem 81. Parady Dnia Pułaskiego w Nowym Jorku jest “Obchodzenie 100-lecia Odrodzenie Narodu Polskiego”. Polska mogła się odrodzić dzięki wysiłkom różnych osób i Polaków, którzy walczyli o wolność w czasie Pierwszej Wojny Światowej. Osoby takie jak pianista Ignacy Jan Paderewski, marszałek Józef Piłsudski, Roman Dmowski i prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson wraz z tysiącami wielu innych niestrudzenie pracowali nad odrodzeniem się Polski. Naród po rozbiórce carskiej Rosji, Austro-Węgier i Prusy, które okupowały polskie ziemie przez 123 lata, zostały pokonane.

Honorowy Thomas J. Duch, Esquire City Kierownik Miasta Garfield, NJ jest Wielkim Marszałkiem roku 2018 i On poprowadzi kontyngenty z New Jersey, Nowy Jork, Connecticut i z bliskich okolic wokół Piątej Alei. Zaprasza wszystkich do udziału w Paradzie i wszystkich wydarzeń na cześć urodzonego w Polsce Bohatera Amerykańskiego Rewolucyjnego Generała.

W sobotę 29 września 2018 r. odbędzie się uroczysty bankiet w hotelu Marriott Marquis położony przy 1535 Broadway, Nowy Jork, NY, zaczynając się o 18:00. W sprawie rezerwacji biletów prosimy o kontakt Heidi Jadwiga Kopala – (908) 665-9672

Śniadanie odbędzie się po Mszy Świętej o 9:00 rano w dniu 07 października 2018 roku w 3 West Club na 51st Street. Proszę skontaktować się z David M. Kopala (908) 265-8165, aby uzyskać bilety i informacje.

“Parada Pułaskiego obchodzona jest na Piątej Alei od 1937 r. i jest drugą najdłuższą paradą w historii Nowego Jorku i maszeruje w deszczu lub w słońcu”, powiedział przewodniczący Komitetu Pamięci Generalnej Pułaskiego, Richard Zawisny.

Submitted by Thomas J. Kazalski
and Bartek Szymanski

Assistant Director of Media Relations
for The General Pulaski Parade Committee, Inc.